Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ביקורת שנתית של מטפים

ביקורת שנתית של מטפים

ביקורת שנתית של מטפים-מטף כיבוי אש הוא חלק בלתי נפרד ממערכת הבטיחות של כל מבנה ומוסד. משמעותו המרכזית של מטף כיבוי אש היא לזהות, למנוע ולהתמודד עם כל סוג של אש והתפשטות ולהבטיח את בטיחות הקהל והנכסים. הביקורת השנתית על מטף כיבוי אש היא חלק מרכזי בתהליך הבדיקות הקבועות של תקנות הבטיחות והתקנות המקומיות הקשורות ללחימת האש

רקע

מטף כיבוי אש הוא כלי חיוני לשמירת בטיחות המבנה ומניעת פגיעה באדם וברכוש. כחלק מהבקרה על אבטחת האש, יש לבצע ביקורת שנתית על מטף הכיבוי בכל מבנה ומוסד.

רשימת אבטחה

 • בדיקת תקינות המטפים השונים
 • בדיקת תקינות התקני הכיבוי
 • בדיקת זמינות ותקינות הציוד הכיבוי
 • בדיקת יכולת המטף להתמודד עם תרחישי אש
 • בדיקת התאמת תהליכי הפעולה לתקנות הבטיחות המקומיות

טבלת נתונים

תאריך מספר מבחן תאור הביקורת ממוצע ציון
01/01/2021 1 בדיקת תקינות מדיחי האש 90
15/02/2021 2 בדיקת תקינות מערכת הכיבוי בחדר המנורות 95
30/03/2021 3 בדיקת התאמת יכולת המטף להתמודד עם תרחישי אש 85

דוגמאות רלוונטיות

במהלך ביקורת השנה החולפת נמצא שקיימת צורך בשדרוג מערכת הכיבוי בחדר המנורות. לאחר בדיקה מקיפה של המערכת הנוכחית, נמצא כי היא לא מסוגלת להתמודד עם שריפה גדולה בחדר. כתוצאה מכך, הוחלט לשדרג את מערכת הכיבוי על ידי התקנת מערכת אוטומטית חדשה שתוכל לזהות אש באופן אוטומטי ולהפעיל את מערכת הכיבוי באופן מיידי.

מילים מודגשות

במהלך ביקורת המטף השנתית, הוקפצ על כמה נקודות חשובות. חשוב להבין שכל הנושאים הבאים יש לטפל בהם באופן יסודי על מנת לשמור על בטיחות המבנה והאנשים בו:

 • תקינות – יש לוודא שמטפי הכיבוי תקינים ועובדים בצורה תקינה.
 • זמינות – המטף צריך להיות זמין בכל עת לטובת כיבוי אש במקרה של חירום.
 • יכולת התמודדות – המטף צריך להיות מסוגל להתמודד עם סוגי אש שונים, כולל תרחישים מורכבים כמו חדרי מנורות וחללים גדולים.
 • התאמת תהליכי הפעולה – יש לוודא שתהליכי הפעולה של המטף מותאמים לתקנות הבטיחות המקומיות ומתואמים עם שאר צוותי הבטיחות במבנה.

ביקורות שנתיות של מטפי כיבוי אש הן חיוניות על מנת להבטיח שהציוד יהיה תקין ומוכן לשימוש במקרה חירום. הביקורת כוללת בדיקה פיזית של המטף, בדיקת לחץ המים, בדיקת הצינורות והמזנק, וכן בדיקה שכל רכיבי המערכת פועלים כראוי.

הנהלים לביקורת שנתית של מטף כיבוי אש:

 1. בדוק את מצב המטף פיזית – ודא שאין סדקים, שברים או נזקים אחרים. בדוק שהידית והגלגלים במצב תקין.
 2. נקז את המים מהמטף על ידי פתיחת שסתום הניקוז. ודא שהמים יוצאים בזרם חופשי.
 3. בדוק את לחץ המים – חבר מד לחץ לשסתום הכניסה ופתח את השסתום. הלחץ צריך להיות כ- 7 בר.
 4. בדוק את צינור המים – ודא שאין סדקים או נזקים. בדוק שהאורך מספיק להגיע לכל נקודה במבנה.
 5. בדוק את המזנק – ודא שהוא נפתח ונסגר כראוי. נקה את ראש המזנק מלכלוך.
 6. בצע בדיקת זרם מים – פתח את המזנק במצב ריסוס. הוא צריך לפלוט זרם מים רציף וחזק.
 7. בדוק את מערכת ההתראה וההפעלה – לחץ על לחצן ההתראה וודא שנשמע קול צפירה חזק. לאחר מכן לחץ על ההפעלה וודא שהמטף מופעל.
 8. תעד את הביקורת – רשום את תאריך הביקורת, שמך, וכל ליקוי או תיקון שבוצע. שמור את הרישומים בתיק המטף.

חשוב לבצע את הביקורת השנתית באופן מקיף ולתקן כל ליקוי שמתגלה. מטף שאינו תקין עלול שלא לפעול כשיידרש בעת חירום, מה שעלול לגרום לפגיעה בנפש.

ביקורת שנתית של מטפים

בנוסף לביקורת השנתית, חשוב לבצע גם תחזוקה שוטפת ובדיקות תקופתיות של מטפי הכיבוי לאורך השנה. הנה כמה המלצות לתחזוקה שוטפת:

 • בדוק חיצונית את מצב המטף אחת לחודש – ודא שאין נזקים חיצוניים
 • נקז את המטף ממים אחת ל- 3 חודשים
 • בדוק את לחץ המים אחת ל- 6 חודשים
 • שמן קלות את הגלגלים ונקודות הסיבוב אחת ל- 6 חודשים
 • נקה ושטוף את צינור המים והמזנק מלכלוך אחת לשנה
 • בדוק את תקינות מערכת ההתראה וההפעלה אחת לחודש

ביצוע בדיקות ותחזוקה שוטפות יכול לסייע באיתור תקלות בשלב מוקדם ולמנוע נזקים גדולים יותר בהמשך. כדאי גם לשמור רישומים של כל הבדיקות והטיפולים שבוצעו במטף לאורך זמן.

מיקום נכון של מטפי כיבוי

המיקום הנכון של מטפי הכיבוי במבנה הוא גורם קריטי נוסף ביעילות השימוש בהם בעת חירום. הנה כמה המלצות למיקום אופטימלי:

 • התקן מטפים במרחק של עד 15 מטר מכל נקודה במבנה
 • מקם מטפים בסמוך ליציאות ודרכי מילוט
 • הקפד שהמטפים יהיו נגישים ונראים לעין – אל תמקם אותם מאחורי דלתות או רהיטים
 • במבנים מסועפים, הקפד להתקין מטפים בכל אגף או מחלקה
 • שים שלטי הכוונה בולטים למיקום המטפים

מיקום המטפים צריך להיבדק גם כן במסגרת הביקורת השנתית, ולבצע שינויים במיקום אם נדרש. יש לוודא שהמטפים נגישים גם לאנשים עם מוגבלויות.

הדרכה בשימוש במטפים

בנוסף לתחזוקה נכונה של המטפים, חיוני להדריך את העובדים במקום העבודה כיצד להשתמש במטפי הכיבוי ביעילות ובבטחה בעת ביקורת שנתית של מטפים

ההדרכה צריכה לכלול:

 • הסבר על עקרונות הפעלת המטף וכיבוי אש
 • הדגמה מעשית של שליפת המטף, הפעלתו וריסוס מים
 • הנחיות לגבי טכניקות כיבוי שונות בסוגי אש שכיחים
 • סקירת מיקום מטפי הכיבוי במקום העבודה

מומלץ לערוך תרגילי כיבוי אש שנתיים בהשתתפות העובדים כדי לשפר את מיומנות השימוש במטפים ולייעל את זמן התגובה.

הדרכה נכונה יכולה לסייע לעובדים לפעול במהירות וביעילות רבה יותר לכיבוי מוקד ההתלקחות ברגעים הקריטיים הראשונים, עד להגעת כוחות הכיבוי.

ביקורת שנתית על צוות כיבוי האש
ביקורת שנתית על צוות כיבוי האש

ביקורת שנתית של מטפים

ביקורת השנתית על מטף כיבוי האש היא חלק חשוב מתהליך הבקרה על אבטחת האש בכל מבנה ומוסד. על פי תוצאות הביקורת, יש לתקן ולשדרג את מערכת הכיבוי במידת הצורך על מנת לשמור על בטיחות המבנה והנכסים. היכולת של המטף להתמודד עם תרחישי אש שונים יש לבדוק בקפידה ולבצע תרגולים מערכתיים. טווח הביקורת הצפוי יש לקבוע מראש ולכלול את כל נושאי הבטיחות המתחשבים בסוג המבנה והשימושים שבו.

ביקורת על מטף כיבוי האש היא הזדמנות טובה לשיפור ושדרוג התהליכים והציוד הקיים ולהבטיח את התמיכה והכשירות של הצוות הנדרש לפעולה במקרה של חירום. על מנת להבטיח את כשירות המערכת כולה, יש לבצע את הביקורת באופן יסודי ומקצועי ולטפח תרבות של בקרה ותחזוקה מערכתית.

תוכן עניינים

בביקורת שנתית של מטף כיבוי אש, חשוב לבדוק את התקנות הפנימיות של המטף, את תקינות הלחץ, את מצב החומר הכיבוי ולוודא שהמטף הוא במצב תקני לשימוש.
ביקורת שנתית למטף כיבוי אש מתבצעת על ידי מומחה מאושר, שבודק את מצב המטף, את תקינות הלחץ, את מצב החומר הכיבוי ואת התקנות הפנימיות של המטף.
ביקורת שנתית למטף כיבוי אש חיונית לוודא שהמטף תקני ומוכן לשימוש במקרה של דליקה. בנוסף, זה חלק מהתחייבות החוקית והביטחונית לוודא שעזרים לכיבוי האש במקום העבודה או המגורים תקניים ועומדים בדרישות הבטיחות.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך